Europese Unie

EU publiceert voor het eerst baanbrekende wetgeving over crypto

De Europese Unie heeft onlangs de MiCA-wetgeving (Markets in Crypto-Assets) officieel ondertekend, waardoor het nu een bindende wet is geworden. De wet is gepubliceerd in het officiële tijdschrift van de EU, dat juridische ontwikkelingen in Europa documenteert.

Nieuwe wet

De nieuwe wet, die verscheen in de 66e editie van het tijdschrift op 9 juni, telt maar liefst 252 pagina’s en is beschikbaar in alle officiële talen van de EU, waaronder het Nederlands.

 

De EU behandelt in de wet drie onderwerpen, waarvan er twee betrekking hebben op crypto. Het eerste onderwerp gaat over het verbod op grondstoffen en producten die verband houden met ontbossing. Het tweede en derde onderwerp hebben betrekking op de regulering van transacties binnen de crypto-industrie.

Europese Unie

De overheid benadrukt het belang van het monitoren van transacties binnen de crypto-industrie en stelt voor dat gebruikers van blockchains verplicht worden om transacties aan te geven bij de overheid. Volgens de EU vormt crypto namelijk een bedreiging voor de betrouwbaarheid, stabiliteit en reputatie van de financiële sector in Europa, vanwege de mogelijkheden die het biedt aan criminelen. Daarom worden crypto en terrorismebestrijding en antiwitwasmaatregelen in dezelfde context genoemd. Een tweede wet die gelijktijdig met MiCA is aangenomen, richt zich specifiek op deze kwesties.

 

Daarnaast gaat de EU uitgebreid in op stablecoins, die worden geclassificeerd als “activagerelateerde tokens”. Dit omvat bijvoorbeeld aandelen op blockchains. Volgens de wet moet elke stablecoin altijd gedekt zijn door een onderliggende waarde.

 

Deze nieuwe wetgeving toont aan dat de EU een duidelijk beleid heeft ontwikkeld voor de crypto-industrie, in tegenstelling tot veel andere landen, waaronder de Verenigde Staten. In feite heeft Coinbase de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) aangeklaagd omdat deze volgens hen weigert duidelijkheid te verschaffen over regelgeving.

Schuiven naar boven