blockspace

Bitcoin en Ethereum geven historische indicatoren voor prijs rally

De afgelopen week is de markt wat afgekoeld, desondanks zien we uit on-chain data dat aantal indicatoren een verdere prijs rally suggereren van Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH). Zo vindt er een historische uitstroom plaats van ethereum uit exchanges en zijn bitcoin miners actiever dan ooit tevoren. Wat kunnen beleggers verwachten omtrent de koersen van de grootste twee cryptocurrencies?

 

Bitcoin miners concurreren continu om de BTC block reward, waarin de miners in ruil voor hun inzet (in de vorm van computer rekenkracht) een beloning ontvangen. Des te meer miners actief zijn op het netwerk, des te moeilijker het wordt om een beloning te ontvangen. Dit is een automatisch proces dat door de Bitcoin algoritme in gang wordt gezet. Een toename in concurrentie zorgt dus voor een stijging in de mining difficulty, oftewel moeilijkheidsgraad.

Dit is goed te zien in de on-chain data analyse van The Young Bitcoin Group in Figuur 1. Opvallend is de explosieve groei die het netwerk in 2023 ervaart, wat laat zien dat veel miners hun operaties hebben uitgebreid. Dit zullen zij alleen doen als ze verwachten dat de operatie winstgevend zal zijn.

blockspace en crypto

Figuur 1: Bitcoin mining moeilijkheidsgraad (bron; The Young Bitcoin Group)

Historische indicatie voor BTC prijsstijging

Als we een blik terug in de tijd nemen zien we dat historisch gezien de toename in miner activiteit en concurrentie een voorbode is voor een BTC koersstijging. Zoals figuur 1 laat zien, geven de rode lijnen een periode aan waarin mining concurrentie toeneemt. Deze worden opgevolgd door groene zones waarin de bitcoin prijs stijgt. In de afgelopen maanden hebben we een extreem sterke toename in mining activiteit ervaren, wat suggereert dat een prijs rally mogelijk zal volgen.

Grote uitstroom van Ethereum (ETH) uit exchanges

De grote uitstroom van ETH uit exchanges behaalt ook historische niveaus. Zoals is te zien uit de on-chain data analyse van BlockSpace in Figuur 2, zitten de exchange balansen momenteel op niveaus die we al zeven jaar niet hebben gezien. Momenteel bedraagt de balans zo’n 15,2 miljoen ethereum, terwijl dit 2 jaar geleden nog boven de 33 miljoen ETH bedroeg. Al met al een flinke daling van ongeveer 50% in 2 jaar tijd.

blockspace crypto

Figuur 2: Ethereum balans op exchanges (BlockSpace)

Uitstroom ethereum heeft positieve impact op ETH koers

Beleggers zien de uitstroom van munten uit exchanges als een positieve invloed op de ETH prijs. Doordat er minder ethereum beschikbaar is op exchanges, daalt het verhandelbare aanbod. Dit betekent over het algemeen dat het lastiger is voor investeerders om ethereum te kopen, wat de prijs omhoog kan voeren. Daarnaast zorgt door de migratie van munten naar persoonlijke wallets er ook voor dat de activiteit op de blockchain zelf toeneemt. Dit zorgt op den duur voor een toename in ethereum transacties, wat ook goed is voor de ETH koers.

 

Schuiven naar boven