Begrippenlijst

Begrippenlijst Crypto

Tijd om de crypto taal te begrijpen

Begrippenlijst crypto begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Crypto Begrippen met de Letter A

Een airdrop is een gratis uitgifte van tokens. Dit kan zijn door middel van een aanmelding aan een nieuwsbrief of dat iedereen die zich heeft aangemeld voor een bepaalde airdrop deze tokens ontvangt in zijn wallet. Ook kan het zijn dat er een tokens gratis worden weggegeven aan mensen die een bepaalde token al in de wallet hebben. Sommige crypto fondsen geven wel deze Airdrops aan hun klanten, maar ook andere crypto fondsen houden deze airdrop tokens zelf, omdat ze hier mee ook geld kunnen verdienen, op het moment dat ze deze zelf verkopen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.aElke cryptocurrency behalve Bitcoin is een Altcoin. “Altcoin” is een combinatie van twee woorden: “alternatieve Bitcoin” of “alternatieve munt

AML is de afkorting voor “Anti-Money Laundering”.

Anti-witwassen van geld (AML) omvat beleid, wetten en voorschriften om financiële misdrijven te voorkomen. AML is een wereldwijde term om witwassen te voorkomen. Wereldwijde en lokale regelgevers zijn over de hele wereld opgericht om financiële misdrijven te voorkomen, en deze regelgevers creëren AML-beleid. Bedrijven moeten voldoen aan deze AML-regelgeving, maar naleving kan voor bedrijven een complex proces zijn. Hiervoor hebben bedrijven AML-compliance-afdelingen die zorgen voor AML-compliance.

Dit zijn een reeks internationale wetten die hopen te voorkomen dat criminele organisaties of individuen geld witwassen via cryptocurrencies in contant geld.

Er zijn op elk moment meerdere beurzen die in dezelfde cryptocurrency handelen, en dat doen ze met verschillende koersen. Arbitrage is het kopen van de ene beurs en het vervolgens verkopen aan de volgende beurs als er een marge tussen de twee is die winstgevend is.

Een manier om mensen direct en kosteneffectief een type cryptocurrency tegen een ander te laten uitwisselen, tegen de huidige tarieven, zonder te hoeven kopen of verkopen.

 

Crypto Begrippen met de Letter B

Op het moment dat iedereen pessimistisch wordt en vele willen en gaan verkopen, dan dalen de prijzen van de crypto tokens en/of aandelen. Dat spreekt men van de ‘bear market’. In 2018 was een duidelijke bear market voor Bitcoin.

Dit is een truc die wordt gespeeld door een groep handelaren om de prijs van een cryptocurrency te manipuleren. De berenval wordt ingesteld door deze groep die allemaal tegelijkertijd hun cryptocurrency verkoopt, waardoor de markt bluft door te denken dat er een druppel binnenkomt. Als gevolg hiervan verkopen andere handelaren hun activa, waardoor de prijs verder daalt.

 

De Bitcoin Adviseur geeft advies in wanneer u de Bitcoin moet kopen en wanneer u de Bitcoin moet verkopen. Daarnaast weet de Bitcoin Adviseur ook alles af van Crypto Coin Exchanges en Offline wallets. Lees meer over wat een Bitcoin Adviseur precies doet.

Het lightning network is een tweedelaagse technologie die wordt toegepast op Bitcoin en die microbetalingskanalen gebruikt om het vermogen van de blockchain om transacties efficiënter uit te voeren, te schalen. Transacties die worden uitgevoerd op Bitcoin lightning network zijn sneller, goedkoper en gemakkelijker te bevestigen dan transacties die rechtstreeks op de bitcoin-blockchain (d.w.z. on-chain) worden uitgevoerd.

Door transacties weg te nemen van de lightning network ze off-chain te maken, werd het lightning network ontworpen om de Bitcoin-blockchain te ontlasten en de bijbehorende transactiekosten te verlagen. Het lightning network kan ook worden gebruikt om andere soorten off-chain-transacties uit te voeren met uitwisselingen tussen cryptocurrencies.

De blockchain is een digitaal grootboek van alle transacties die ooit in een bepaalde cryptocurrency zijn gedaan. Het bestaat uit afzonderlijke blokken (zie definitie hierboven) die aan elkaar zijn geketend via een cryptografische handtekening. Telkens wanneer de capaciteit van een blok wordt bereikt, wordt een nieuw blok aan de keten toegevoegd. De blockchain wordt herhaaldelijk gekopieerd en opgeslagen op duizenden computers over de hele wereld en moet altijd overeenkomen met elk exemplaar. Omdat er geen mastercopy op één locatie is opgeslagen, wordt dit als gedecentraliseerd beschouwd.

 

Het aantal blokken in de keten tussen een bepaald blok en het allereerste blok in de blockchain.

Beloning voor het onderhouden van de blockchain. Het handhaven van de blockchain vereist computerkracht en elektriciteit of riskeert een grote hoeveelheid cryptocurrency als garantie dat u betrouwbaar bent. Iedereen die dit werk doet, komt in aanmerking om een beloning in digitaal geld en soms gloednieuwe, maagdelijke cryptocurrency te verdienen.

De ‘bull market’ is er wanneer mensen optimistisch worden en de prijzen van bepaalde aandelen of crypto munten stijgen voor langere tijd. In 2017 was er lange tijd een bull market bij Bitcoin. De prijs steeg tot bijna $ 20.000 en zakte daarna in 2018 naar iets boven de $ 3.000. Hier in 2018 was zeker de bear market zichtbaar.
‘Bewaringskosten’ zijn de kosten die een crypto fonds vraagt van de investeerders om het ingelegde geld te bewaken. Het crypto fonds maakt natuurlijk kosten om de tokens en coins te bewaren.

Crypto Begrippen met de Letter C

Wanneer een enkele entiteit de controle heeft over alle financiële gegevens, wordt dit beschouwd als een centraal grootboek. Dit is hoe banken werken.
Het totale aantal munten in een cryptocurrency die zich in de openbaar verhandelbare ruimte bevinden, wordt beschouwd als het circulerende aanbod. Sommige munten kunnen worden vergrendeld, gereserveerd of verbrand, daarom niet beschikbaar voor openbare handel.
Coingecko is een verzamelwebsite van alle coins bij elkaar. Het is naast Coinmarketcap de grootste website over cryptocurrency.

Coinmarketcap, ook wel geschreven als CMC is een verzamelwebsite van alle Crypto Coins in de wereld. Op de website worden alle koersen van de Crypto Coins verzameld en de gemiddelde prijs berekent. Op deze manier is handig bij te houden, wat de koers is van dit moment. Coingecko is de concurrent en daarbij staan Coinmarketcap en Coingecko op de respectievelijk 1e en 2e plek. 

Een type digitale gegevensopslag dat langer duurt om toegang te krijgen en vaak niet is verbonden met internet. Ook bekend als een “offline wallet”. Bijvoorbeeld een Ledger of een Trezor.

Wanneer een transactie wordt uitgevoerd, controleren alle knooppunten in het netwerk of deze geldig is op de blockchain en hebben ze een consensus.

Crypto Currencies zijn coins of tokens die verhandelbaar zijn op verschillende exchanges. Voor meer informatie over alle crypto currencies kunt u kijken op Coinmarketcap.com.

Het proces van het coderen en decoderen van informatie.

Een cryptocurrency fonds is hetzelfde als een crypto fonds. Een cryptocurrency fonds investeert voor anderen in cryptocurrency, dus het investeren in tokens die worden verhandeld in de markt. Daar mee probeert een crypto fonds winst te behalen voor zijn klanten.

Crypto fonds is een partij die voor jou de crypto currencies aankoopt en verkoopt. Jij geeft aan een crypto fonds een deel van jou vermogen en zij willen zorgen dat ze er meer van maken.

Crypto Signals, zijn signalen van partijen die voorspellen hoe de markt zal gaan bewegen. Voor meer informatie over hoe de bedrijven werken achter de crypto signals? Zie onze pagina: Wat is een crypto signal?

Crypto Begrippen met de Letter D

Een DAICO is bijna hetzelfde als een ICO. Een DAICO is een combinatie van een DAO en een ICO. De bedenker Vitalik Buterin, ook de Co-Founder van Ethereum, wou graag dat ICO’s meer beveiligd worden voor de investeerders. Met een DAICO kunnen de investeerders stemmen nadat het product is opgeleverd. Als er tijdens het stemmen, een niet goed werkend product is opgeleverd, kunnen de investeerders hun investering terug krijgen. Op deze manier wordt het geïnvesteerde geld van de investeerders gewaarborgd.
Een type systeem waarbij elementen op een bepaalde manier worden verspreid, met beslissingen die op veel punten worden genomen en onafhankelijkheid in het netwerk wordt behouden. Decentralisatie is eigenlijk een combinatie van 3 delen die een driehoek vormen.
Wanneer iemand verwijst naar problemen in de cryptocurrency-ruimte, verwijzen ze naar de kosten van mijnbouw op dat moment. Hoe meer transacties op elk willekeurig moment in de tijd proberen te worden bevestigd, gedeeld door het totale vermogen van de knooppunten op dat moment, definieert de moeilijkheid. Hoe hoger de moeilijkheid, hoe hoger de transactiekosten – dit is een vloeiende meting die in de loop van de tijd beweegt.
Iemand kan zich specialiseren op één crypto coin of token, maar vaak is het verstandig om je wallet meer te diversificeren. Je kunt het beste je crypto wallet breed genoeg diversificeren.

DYOR is een afkorting voor “Do Your Own Research”. Dat betekent, eigenlijk van, ik heb deze informatie voor jou, maar je moet zelf er nog onderzoek naar doen, omdat ik het niet zeker weet, of die informatie wel betrouwbaar is. 

Crypto Begrippen met de Letter E

Een voorgestelde set regels en standaarden voor het maken van nieuwe cryptocurrency met Ethereum als basis. ERC-20 beschrijft crypto gemaakt met Ethereum-technologie die deze regels en normen volgt.
Wanneer een tussenpersoon wordt gebruikt om geld aan te houden tijdens een transactie, worden die fondsen in escrow gehouden. Dit is meestal een derde partij tussen de verzendende entiteit en de ontvangende entiteit.

Crypto Begrippen met de Letter F

Als u een website vindt die u gratis cryptocurrency aanbiedt om verbinding met hen te maken, wordt dit een kraan genoemd. De meeste hiervan zijn oplichting.
Een fondsbeheerder is een persoon van een crypto fonds die de fondsen beheert. Hij of zij koopt de cryptocurrency’s op de exchange en zorgt dat dit zorgvuldig gebeurt.
FOMO bekent Fear Of Missing Out. Dat betekent dat coinhandelaren bang zijn, om iets te missen. Een grote stijging missen als coin handelaar is nooit leuk. Daarom zeggen mensen vaak FOMO, om zo te vermelden dat ze hebben gekocht om een grote stijging niet te missen.

Crypto Begrippen met de Letter G

Crypto Begrippen met de Letter H

Hard fork wordt gedefinieerd als een beslissing om een permanente verandering aan te brengen in de technologie die wordt gebruikt door een cryptocurrency. Zo heeft Bitcoin al een aantal een hard fork gekregen.
Hodl betekent Hold, het is namelijk bedacht door een iemand die een typfout heeft gemaakt in de Crypto Wereld.

Crypto Begrippen met de Letter I

De meeste fondsen vragen instapkosten. Instapkosten zijn kosten die een crypto fonds vraagt, voor het opzetten van alles. Het ene fonds doet dit voor één bepaald bedrag. Een ander fonds vraagt hier een percentage voor.

Crypto Begrippen met de Letter J

Crypto Begrippen met de Letter K

KYC is een klantidentificatieproces dat wettelijk verplicht is voor financiële organisaties. Vaak moet je voor een exchange een KYC onder gaan om je geld er af te halen, zodat de exchange weet dat jij het echt bent. Zo kunnen ze ook controleren waar het geld naar toe gaat.

Crypto Begrippen met de Letter L

Crypto Begrippen met de Letter M

De ‘minimale inleg’ betekent het bedrag dat minimaal door de investeerder aan het Crypto Fonds moet worden gegeven. Vanaf dat bedrag is het mogelijk om te investeren in een Crypto Fonds. Onder de € 100.000 is het volgens de afm niet toegestaan om te beleggen in crypto currency.

Een Masternode gebruikt dezelfde wallet software als de gewone node met dezelfde Blockchain. Maar een Masternode voert extra diensten uit op het netwerk. De extra diensten bestaan als eerste uit verhoogde privacy van de transacties.

Ten tweede heeft Masternodes directe transacties. Ook is een Masternode een gedecentraliseerd begrotingssysteem. Daarbij zijn er nog een aantal voordelen aan een Masternode ten opzichte van een gewone node.

Voor het leveren van de diensten worden Masternode ook een bepaald van de beloning van elk blok betaald. Dit kan dienen als een passief inkomen aan de Masternode eigenaren min de gebruikerskosten.

Het crypto fonds wil zelf natuurlijk ook verdienen aan het systeem. Daarom moeten investeerders ook een management fee betalen. Vaak is dat 1, 2 of 3% van de totale inleg per jaar eenmalig te betalen.

Crypto Begrippen met de Letter N

Crypto Begrippen met de Letter O

Crypto Begrippen met de Letter P

Sommige crypto fondsen vragen een ‘performance fee’. Een performance fee is een percentage van de winst die het crypto fonds ontvangt van de investeerder. Sommige vragen hier een aantal % van, maar anderen doen dit gratis.

Een reeks letters en cijfers die alleen de eigenaar kent en waarmee ze hun cryptocurrency kunnen uitgeven. Je moet nooit de private key delen, tenzij u wilt dat iemand anders al uw geld kan opnemen!

Een proces om consensus te bereiken en voort te bouwen op een digitaal record dat bekend staat als een blockchain. Met PoW concurreren gebruikers met elkaar via hun computer om een puzzel op te lossen.

Een proces om consensus te bereiken en voort te bouwen op een digitaal record dat bekend staat als een blockchain. Met PoS zetten gebruikers een onderpand van tokens (of een “inzet”) en gebruiken ze een proces dat energie- en kostenefficiënter is dan praktische oplossingen.

Crypto Begrippen met de Letter Q

Crypto Begrippen met de Letter R

Crypto Begrippen met de Letter S

Sommige zeggen dat het een typefout is en dat het ‘Safe’ moet zijn. Omdat CZ van Binance noemde: ‘Funds are Safu’. Maar de echte betekenis die hij bedoelde is: ‘Secure Asset Fund for Users’. Wat betekent dat de coins van de gebruikers veilig zijn.
Wat is een Shortsqeeuze? Een Shortsqeeuze is een manier om alle shorts te liquideren. Wat is een Shortsqueeze in Crypto wereld? Als de Whales, dus de grote spelers in de markt de koersen laten stijgen, zijn ze bezig om de shorts uit de markt te halen, dus te liquideren.

Een overeenkomst om goederen, diensten of geld uit te wisselen die automatisch worden uitgevoerd, zonder toezicht van derden, zolang aan de vastgestelde criteria wordt voldaan.

Als het gaat over een security token offering (STO) dan is dat om een gereguleerde token op de markt te brengen, dus ook op de blockchain. Hierbij worden er effecten uitgegeven in ruil voor financiering.

Crypto Begrippen met de Letter T

Crypto Begrippen met de Letter U

Uitstapkosten is bijna hetzelfde als de instapkosten. Uitstapkosten worden gemaakt op het moment dat je stopt bij het crypto fonds. Vaak is dit een percentage van het geld dat uit het fonds wordt gehaald op het moment dat men stopt.

Crypto Begrippen met de Letter V

In de wereld van crypto bestaan er coins en tokens. Het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat er een nieuwe Blockchain komt, komt daar de coin op te staan. Dit is de coin van de Blockchain zelf. Alle andere versies die op die bepaalde Blockchain gaan draaien, zijn een token.

Crypto Begrippen met de Letter W

Een wallet is een soort portomenee voor crypto currencies. In een wallet kun je vaak verschillende soort tokens houden. In een thereum wallet kunnen alle Erc20 tokens neergezet worden.
Wat zijn Whales in de wereld van Crypto coins? Whales zijn de alle grootste spelers op de markt, zij bepalen vaak waar de koers naar toe gaat. Up or down? Whales hebben vele coins in handen en weten hier mee te spelen, dan wel zelf of met bepaalde bots die koers bepalen door een bepaald algoritme.
Een verzameling marketingdocumenten die zijn ontworpen om een complex product of een complexe service uit te leggen en investeerders ervan te overtuigen in de voordelen ervan te geloven. Het doel van een whitepaper is het creëren van interesse, het opleiden en verkopen van een concept aan potentiële kopers. Met crypto worden whitepapers gemaakt als een van de allereerste documenten om uit te leggen wat het is, wat het uniek maakt, de achterliggende technologie en de filosofie of missie beschrijven. In tegenstelling tot typisch verkoopmateriaal is een whitepaper conservatiever.

Crypto Begrippen met de Letter X

Crypto Begrippen met de Letter Y

Crypto Begrippen met de Letter Z

begrippenlijst crypto
Schuiven naar boven