AFM en Crypto

Crypto wordt steeds uitgebreider en groter voor het Nederlandse publiek. De AFM, autoriteit Financiële Markten heeft er misschien wel zijn handen vol aan. AFM en Crypto is nog altijd lastig.

De AFM en Crypto nu:

Wij citeren vanaf de website van de AFM:

AFM en DNB constateren een toenemende interesse voor activiteiten met betrekking tot crypto’s, zoals Bitcoin. Deze producten zijn, anders dan hun naam ‘crypto’s’ suggereert, geen valuta in de zin van ‘wettig betaalmiddel’ – geen geld dus. Evenmin zijn het financiële producten, zodat (het als tussenpersoon betrokken zijn bij) de aan- of verkoop van crypto’s, of het verrichten van diensten met betrekking tot het bewaren of beheren van tegoeden in crypto’s niet wordt gereguleerd onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De AFM constateert dat het nu nog geen ‘wettig betaalmiddel’ is, maar we verwachten in de toekomst wel dat Bitcoin, Ethereum en andere coins een waarde zullen krijgen en dus een betaalmiddel kunnen worden.

AFM en Crypto later

De AFM en crypto zijn nu nog geen vrienden, maar we verwachten dat de DNB en AFM niet anders kunnen dan het uiteindelijk regulieren en dit te gebruiken als betaalmiddel. Dan wel het versturen van bepaalde producten over de Blockchain.

 

Schuiven naar boven