Wat Zijn Real World Assests (RWA) in Crypto?

Real World Assets zijn tastbare activa die in de fysieke wereld bestaan en op de blockchain worden gebracht. Ze omvatten ook de groeiende uitgifte van kapitaalmarktproducten op de blockchain, waar digitale effecten worden getokeniseerd en aan retailklanten worden aangeboden.

Belangrijkste Punten:

  • De opbrengsten van gedecentraliseerde financiën (DeFi) zijn opgedroogd en naderen de opbrengsten van traditionele financiën (TradFi).
  • De toenemende tokenisatie van Real World Assets, waaronder onroerend goed, leningen en recentelijk Amerikaanse schatkistpapieren, is een nieuwe bron van opbrengst in DeFi en biedt mogelijkheden voor een hoger rendement en portefeuillediversificatie.
  • Een zorg bij Real World Assets is het risico van wanbetaling waarmee protocollen voor Real World Assets worden geconfronteerd als gevolg van onder gecollateraliseerde leningen.

real world assets

De DeFi-industrie is de afgelopen jaren explosief gegroeid en bereikte zijn hoogtepunt op 2 december 2021 met een totaalwaarde vergrendeld (TVL) van $181,22 miljard.

Niettemin hebben we gezien dat de TVL sterk is gedaald vanwege de onverwachte gebeurtenissen van het afgelopen jaar, waaronder de val van Luna en FTX. De zwakke tokenomie die de meeste tokens kenmerkt, heeft geleid tot inflatoire druk, waardoor de waarde van tokens met meer dan 90% is gedaald. Samen met deze problemen zien we dat de opbrengsten van DeFi ook aanzienlijk zijn gedaald. De dagen van gemakkelijke DeFi-opbrengsten zijn voorbij, en de industrie bevindt zich op een punt waar DeFi-opbrengsten bijna gelijk zijn aan die van TradFi-opbrengsten. Gezien het lagere risico dat de TradFi-markt met zich meebrengt, zijn DeFi-deelnemers begonnen zich terug te trekken uit DeFi en hun kapitaal te verschuiven naar de TradFi-markt voor een betere verhouding tussen risico en beloning.

Dit heeft discussies in de DeFi-industrie aangewakkerd, waarbij marktdeelnemers op zoek zijn naar hogere en duurzamere opbrengsten, evenals het verkennen van nieuwe trends en kansen zoals vloeibaar staken. In 2023 zien we dat Real World Assets stappen ondernemen om de aandacht van de markt te trekken, waarbij ze een andere methode bieden om opbrengst te genereren, zoals de naam al aangeeft, door gebruik te maken van Real World Assets zoals leningen. In dit artikel zullen we, naast het begrijpen van Real World Assets, enkele van de meest prominente protocollen voor Real World Assets bekijken, waaronder stUSDT, Ondo Finance, Backed Finance, MakerDAO, Creditcoin, Maple Finance, Centrifuge en Goldfinch.

Wat zijn Real World Assets (RWA) in Crypto?

Dit zijn tastbare activa die in de fysieke wereld bestaan. Voorbeelden hiervan zijn onroerend goed, grondstoffen, kunst en zelfs Amerikaanse schatkistpapieren. Real World Assets vormen een aanzienlijk deel van de mondiale financiële waarde. De waarde van wereldwijd onroerend goed bedroeg $326,5 biljoen in 2020, terwijl de marktkapitalisatie van goud $12,39 biljoen bedraagt.

Het is duidelijk dat Real World Assets aanzienlijk zijn in de traditionele financiële sector. Echter, deze activa worden nauwelijks benut in de DeFi-wereld. Dit biedt de mogelijkheid om Real World Assets op te nemen in de DeFi-industrie, waardoor de beschikbare liquiditeit toeneemt en een nieuw activaklasse wordt geboden waar DeFi-deelnemers op kunnen leunen voor investeringsopbrengsten. Bovendien moet worden opgemerkt dat met Real World Assets het beleggingsrendement minder wordt beïnvloed door de volatiliteit van crypto. Er is ook een groeiende interesse in het naar de blockchain brengen van Amerikaanse schatkistpapieren, wat investeerders een methode met een laag risico biedt om opbrengst te genereren.

Blockchain en real world assets

Naast het naar de blockchain brengen van Real World Assets is er ook een groeiende uitgifte van kapitaalmarktproducten op de blockchain. Dit omvat bedrijven zoals Mitsui die vermogensbeheer met digitale effecten mogelijk maken, waarbij het bedrijf investeringen aanbiedt in stabiel opererend onroerend goed en infrastructuur aan retailklanten. De tokenisatie van deze digitale effecten gebeurt in samenwerking met LayerX en wordt uitgegeven op een door SBI en Nomura gecontroleerde keten. Het bedrijf heeft momenteel naar schatting ¥2 biljoen aan beheerde activa.

real world assets crypto

Naast private ketens onderzoeken ook instellingen subnets. In april 2023 sloten financiële instellingen zich aan bij het Avalanche Evergreen Subnet, Spruce. Deze instellingen zullen Spruce gebruiken als een testnet om de voordelen van on-chain uitvoering en afwikkeling te beoordelen, gebruikmakend van DeFi-toepassingen voor het uitvoeren van valuta-uitwisselingen en renteswaps, met toekomstig onderzoek naar getokeniseerde aandelenuitgifte, handel en fondsbeheer.

On Chain protocollen

On-chain protocollen tonen ook steeds meer interesse in het integreren van echte wereldactiva. Een prominent voorbeeld is de recente toewijzing van $50 miljoen door de Avalanche Foundation om te investeren in getokeniseerde activa die zijn gecreëerd op Avalanche. Met deze toegewezen financiering kan het dienen als een stimulans om bouwers aan te trekken om echte wereldactiva op Avalanche te creëren en vervolgens de groei te ondersteunen.

 

Schuiven naar boven